חוברת הכנה לראיונות עבודה, לסימולציות ולמבחנים קבוצתיים-תרגיל החללית חלק רביעי

מבחנים קבוצתיים -    תרגיל החללית:

תיאור התרגיל:

אחד הבוחנים מציג לקבוצה את הבעיה הבאה. בעקבות אסון עולמי נכחדה כל אוכלוסיית כדור הארץ למעט תשעה ניצולים. הניצולים הם: רואה חשבון, פסיכולוג, שר בממשלה, אשתו של רואה החשבון שנמצאת בחודש השמיני להריונה, סטודנט לרפואה, שחקנית קולנוע, רב בן 70, שוטר עם נשק ושחקן כדורגל. ברשותכם חללית שיכולה לחלץ לכוכב לכת אחר רק 6 ניצולים.

הקבוצה מתבקשת לבחור את 6 הניצולים שחשיבותם להישרדות המין האנושי מרבית. 5 ניצולים ראשונים יש לבחור מתוך רשימת 9 הניצולים שהוכתבה לקבוצה ואת הניצול האחרון יש לבחור לפי החלטת הקבוצה ולאו דווקא מתוך הרשימה.

לכל משתתף מוקצות 2 דקות לחשיבה עצמאית ולגיבוש דעה אישית בנושא, ולאחר מכן מוקצות לקבוצה 18 דקות, לצורך קבלת החלטה בצוות. לבסוף מוקצות 10 דקות לדיון קבוצתי, לניתוח התנהגות חברי הקבוצה ולניתוח אופן התנהלות חברי הקבוצה.

מה בוחן התרגיל?

א        יכולת גיבוש וקבלת החלטה מושכלת.

ב        יכולת חשיבה.

ג         כושר ביטוי.

ד        יכולת השפעה ושכנוע.

ה       יכולת הובלה.

ו          התמודדות עם התנגדויות.

ז         הקשבה ופתיחות לרעיונות אחרים.

ח       אסרטיביות לצד גמישות.

המלצות התנהגותיות לנבחן:

בתרגיל זה אין פתרון אחד שהוא הנכון ביותר וההגעה לפתרון הנכון ביותר איננה מה שהתרגיל בוחן. אחת היכולות החשובות להתמודדות יעילה במבחן קבוצתי זה היא היכולת לקבל החלטות. כאשר הבוחנים מציגים לקבוצה את המשימה, חלק מהנבחנים מהסס לגבי מהות ה'פתרון הנכון'. ברור שהשיקולים לבחירה אינם חד משמעיים, יש אנשים שיעדיפו להציל את רואה החשבון, אשתו, הסטודנט, השחקנית והשוטר. אחרים יעדיפו לחלץ את הרב, הפסיכולוג, השחקנית השר והסטודנט.

בשלב ראשון מומלץ לקרוא בעיון את ההוראות ולנסות להגיע תוך זמן קצר להחלטה שאתה מזדהה אתה ומוכן ויכול לשכנע אחרים שהיא בעלת ערך.

להלן דוגמא למספר שיקולים אפשריים בדרך לגיבוש החלטה, הנסמכים על ההנחה שהגורם המשפיע ביותר בדילמה מעין זו הוא הצורך לקיים את הגזע האנושי:

-          בחירה בשתי הנשים (נשים יכולות להגדיל את סיכויי ההתרבות).

-          בחירת הסטודנט לרפואה ושחקן הכדורגל (שניהם כנראה אנשים צעירים).

-          בחירת רואה החשבון, מכיוון שהיותה של אשתו בהיריון מצביעה על פוריותו.

-          בחירת אישה נוספת כבחירה חופשית של הקבוצה (כדי להגדיל את סיכויי ההתרבות).

לאחר גיבוש החלטה אישית חשוב לקחת יוזמה ולהציג את הפתרון בצורה ברורה ומשכנעת. על הנבחן להוכיח גם כושר התמודדות עם עמדות אחרות, תוך רצון לשכנע בעמדתו.

לאחר הבעת העמדה האישית וניסיון השכנוע הבע רצון ופתיחות לשמוע גם את עמדותיהם של אחרים. לאחר שמיעת מגוון דעות עמוד על דעתך או הצג עמדה עדכנית מתוך הודאה בכך שאתה רואה ברעיון האחר היגיון רב יותר ואתה נוטה לאחר חשיבה שניה לקבלה.

בתרגיל מעין זה, חלק מהנבחנים יימנעו מהצגת עמדה ברורה וחד משמעית כפתרון לתרגיל, במצב בו המידע חלקי הם יעדיפו להציג את התלבטותם בפומבי. לדוגמא: "האמת שקשה לי לקבל החלטה אני מתלבט בין הרב לבין הפסיכולוג, מה דעתכם? " או "קשה מאד להחליט במצב כזה, אני מציע שנעשה הגרלה כדי לקבוע מי יהיו הניצולים".

הצגת גישה מתלבטת שאינה ברורה וחד משמעית מצביעה על קושי בקבלת החלטות, ומחלישה את עמדת הנבחן בדיון. הקושי לקבל בתרגיל זה החלטה היא נחלת כלל הנבחנים והבוחנים יתרשמו יותר ממי שיצליח לגבש עמדה ולנמקה באופן משכנע, למרות אי הוודאות בפתרון.

יש נבחנים שכדי להפחית את אי הודאות פונים אל הבוחנים בשאלות הבהרה, דבר זה עשוי ליצור את הרושם שלנבדק קשה להתמודד באופן עצמאי במצבים מעורפלים, אלא אם הוא מקבל הנחיות מהממונים.

אחד הכללים החשובים להצלחה בתרגיל זה הוא הצגת עמדה ברורה וחד משמעית מחד תוך נכונות לשמוע רעיונות אחרים מאידך. כדי להגיע לעמדה ברורה, יש להחליט למרות קולות הספק, ולמרות אי ודאות מסוימת שקיימת תמיד בכל החלטה.


להכנה מקצועית ומותאמת אישית לראיון עבודה (כולל הכנה SOS בטלפון) צרו איתנו קשר.