כל הפרטים שרצית לדעת על חופשת לידה

כל הפרטים שרצית לדעת על חופשת הלידה

בעבר היה התא המשפחתי בישראל ברור מאוד מבחינת החלוקה לתפקידים – הגבר בתור המפרנס והאישה בתור עקרת הבית. אבל עם השנים ובייחוד בעידן של היום, חל שינוי בתא המשפחתי, כאשר גם האישה מנהלת קריירה, אם מבחירה ואם מאילוצים כלכליים. בעוד שבן הזוג יכול להיות שותף מלא למשימות בבית, יש דבר אחד שהוא עדיין לא יכול לעשות – להיכנס להריון. כדי לנסות להקל על האישה המפרנסת, ישנו חוק חופשת הלידה. במאמר זה תוכלו לקרוא מהי חופשת הלידה, מי זכאית לחופשת הלידה ומידע באשר לזכויותיו של האב, בהקשר לחופשת הלידה.

מהי חופשת הלידה?

החוק בישראל קובע כי כל מעסיק חייב לאפשר לעובדות שלו לצאת לחופשת לידה, ללא יוצא מן הכלל, אך עם אורכי זמן שונים למי שעבדה לפחות שנה במקום העבודה לפני הלידה ולמי שעבדה פחות משנה לפני הלידה. החופשה מאושרת באופן אוטומטי על ידי המעסיק ולמעשה, מי שזכאית לחופשה זו, לא חייבת לחכות לאישור המעביד שכן חופשה זו מעוגנת בחוק. מי שעבדה לפחות שנה במקום עבודה מסוים זכאית ל - 26 שבועות חופשה ומי שעבדה פחות משנה זכאית ל - 14 שבועות חופשה – כאשר בשתי האפשרויות, זכאית האישה לקחת עד 7 שבועות חופשת לידה לפני הלידה בפועל. בנוסף, זכאית היולדת לקחת חופשה ללא תשלום, באורך שמחושב לפי תקופת עבודתה אצל המעסיק לפני הלידה ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה מיום הלידה.

מי זכאית לחופשת לידה?

·         כל מי שילדה תינוק זכאית לחופשת הלידה, בתנאי שהיא עובדת כמובן, כאשר החוק מתייחס גם למי שאיבדה את העובר במהלך הלידה או לאחר השבוע ה-22 להריון.

·         בנוסף, אבות יכולים לחלוק את חופשת הלידה עם בנות זוגם, במידה ואלה הסכימו לקצר את חופשתן. ישנה גם חופשת אבהות, עליה נדבר בהמשך.

·         הורה מאמץ, הורה מיועד (שעתיד לקבל תינוק במסגרת תהליך פונדקאות) והורה במשפחת אומנה.

מהו התשלום על חופשת הלידה?

במהלך חופשת הלידה היולדת אינה זכאית לתשלום מהמעביד, אבל זכאית לקבל דמי לידה המשולמים על ידי ביטוח לאומי. התשלום אינו חל על כל חופשת הלידה, אלא רק על חלק ממנה באופן הבא:

מי ששילמה ביטוח לאומי ב10 מתוך 14 או 15 מתוך 22 החודשים הקודמים ללידה, תקבל דמי לידה בעבור 14 שבועות בחופשת הלידה.

מי ששילמה ביטוח לאומי ב6 מתוך 14 החודשים הקודמים ללידה, תקבל דמי לידה בעבור 7 שבועות בחופשת הלידה.

·         בהמשך חופשת הלידה העובדת אינה זכאית לתשלום אבל היא זכאית לזכויות הסוציאליות שלה, במסגרת מקום העבודה.

איסור הפיטורים

החוק אף מתייחס למעמדם של הזכאים לחופשת לידה במקום עבודתם וקובע כי אין להקטין את היקף המשרה או לפטר בגין חופשת לידה, בזמן החופשה או במועד שלפני 60 יום מחזרתם לעבודה. במידה והמעסיק שלך יחליט לצמצם לך את היקף המשרה או לפטר אותך במהלך הלידה או עד 60 יום ממועד חזרתך, תהיי זכאית לפיצויים מהמעסיק בהתאם לקבוע בחוק.

אבא בחופשת לידה

כפי שציינו, האב יכול ורשאי לחלוק את חופשת הלידה עם בת זוגו, אבל רק בתנאי שבת הזוג מסכימה לקיצור חופשת הלידה (שניתן לבצע רק לאחר 7 שבועות מחופשת הלידה).

מה זה בעצם אומר? זה אומר שהאבא יכול לצאת לחופשת לידה החל מהשבוע השביעי ללידה, ולתקופה שמשלימה את תקופת הזכאות של האם.

חופשת אבהות

מלבד האפשרות לחלוק את חופשת הלידה, זכאי כל אב לחופשת אבהות ביום הלידה וב-5 הימים שלאחר מכן כאשר, בדומה לחופשת הלידה, חופשת האבהות אינה מותנית מאישור מהמעסיק. החוק קובע שחלק מחופשת האבהות תתקזז מהחופשה השנתית שלו כאשר, במידה ואין לאב ימי חופשה לניצול, אלא יחושבו לו כחופשה ללא תשלום והשאר מימי המחלה.

לקפוץ בחזרה על הסוס

בין אם לקחת הפסקה מתעסוקה מקצועית לשם גידול הילדים או שאת נמצאת בהריון, תמיד תוכלי לחפש עבודה. צוות להיות1 מאמין בתא המשפחתי ויעזור לך להציג את עצמך בצורה הטובה ביותר בדרך לעבודה החדשה – אם על די כתיבה ועריכה שיווקית של קורות החיים, הכנה לראיון האישי או הכנה לדינמיקה הקבוצתית –

התקשרי אלינו ונשמח לייעץ: 03-6777127 lihiyot1@gmail.com.


Comments